Aktuellt & press

Insuresecs licenstester innehåller den viktigaste kunskapen för försäkringsförmedlare

Som ett steg i Insuresecs arbete för att öka kvaliteten och kundnyttan har vi låtit SKOP Research utföra en undersökning. SKOP grundades 1985 och arbetar regelbundet med olika former av undersökningar på uppdrag av företag, myndigheter, media och organisationer.

Syftet med de telefonintervjuer som skedde under oktober 2014 var att förstå hur försäkringsförmedlarna ser på våra licenstester. Av 50 tillfrågade intervjuades 44 personer som under året skrivit Årslicens Försäkringsförmedling Liv eller Kunskapsuppdatering Liv, de vanligast förekommande licenstesterna hos Insuresec. Fördelningen av respondenter som godkänts respektive underkänts vid testerna är representativ för hela gruppen.

Otillräcklig information och kluriga formuleringar

I undersökningen framkom både ris och ros. Att nästan en av tre testdeltagare (30 %) anser att testet innehåller irrelevanta frågor, ibland klurigt formulerade, är något som vi ser mycket allvarligt på. Insuresec kommer därför redan under innevarande år att inrätta ett kvalitetsråd som ser över skrivningsfrågorna innan de sjösätts. Vi tror också att det är viktigt att vi blir bättre på att kommunicera varför testerna är utformade som de är. En majoritet (59 %) upplever informationen före testet var otillräcklig. Vi förstår att det är viktigt för testdeltagarna att vara väl informerade och förberedda. Vi tror att man bland annat önskar mer information om hur testet är uppbyggt och hur skrivningstillfället går till. Här får ni gärna hjälpa oss ytterligare genom att via telefon eller mejl tala om för oss vilken information ni efterfrågar samt när och hur ni önskar få den. Vid några tillfällen har vi haft teknikstrul, även om undersökningen visade att två av tre personer (66 %) upplever att de digitala plattorna som används fungerar ganska eller mycket bra.

Testerna innehåller den viktigaste kunskapen

En stor majoritet (77 %) anser att frågorna över lag var mycket eller ganska relevanta och att testet berör den viktigaste kunskapen för försäkringsförmedlare (86 %) och att svårighetsgraden är lagom hög (86 %). Det är lätt att förstå svarsalternativens struktur (84 %) och nästan alla (93 %) anser att testet innehåller lagom många frågor samt att den tillåtna tiden är lagom lång (91 %). De allra flesta anser även att skrivningsavgiften ligger på en rimlig nivå (77 %).

Svårt få tiden att räcka till

Att nästan hälften låtit utbilda sig inför testet (43 %) och en av fyra köpt instuderingsmedel från något utbildningsinstitut gläder oss eftersom det visar att förmedlarkåren tar licensieringen på stort allvar. Tyvärr upplever nästan hälften av de som låtit utbilda sig ytterligare (48 %) att utbildningen inte var relevant för provet. Vi ska se till att denna synpunkt kommer utbildningsinstituten till handa så att de i sin tur kan bidra med kompetenshöjning av kåren. Många förmedlare känner också att det är svårt att avsätta tid för att läsa på före testet och genomföra det (25 %). Detta vill vi avhjälpa genom att arbeta på en lösning utan att kompromissa med testsäkerhet och ID-kontroll, något de flesta förstår varför vi ställer krav på (82 %). Redan idag ges möjligheten att bjuda in Insuresec till det egna förmedlarkontoret om minst 10 personer önskar skriva licenstest vid samma tillfälle, vilket borde underlätta för många av våra registrerade förmedlare.

Bra att resultatet visas direkt

Många (68 %) av deltagarna uppskattar att resultatet visas direkt efter avslutat test och i stort sett alla anser att resultatpresentationen är tydlig (95 %) och lagom omfattande (100 %).

Vi vill bli bättre!

Sammanfattningsvis är testdeltagarna på det hela taget nöjda och snittbetyget hamnar på 3 av 5. Vi är mycket tacksamma för att vi fått ta del av era synpunkter och tar dem med oss för att förbättra våra tester och kommunikation. Vårt mål är att i nästa undersökning få ett högre betyg.

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS