Aktuellt & press

Utbildningsmål och exempeltest

Nu publicerar InsureSec utbildningsmål och exempeltest. Utbildningsmålen har formulerats i samarbete med några av Sveriges ledande utbildningsinstitut inom finans och försäkring. Målen är också det kravdokument vars innehåll speglas i vårt kunskapstest. InsureSec kräver att alla som ansöker om årslicens för försäkringsförmedlare skriver med godkänt resultat.

 
Exempeltestet är ett litet urval frågor för att exemplifiera vilken typ av frågor och på vilka svårighetsnivåer som testas. Nivåerna är satta enligt Blooms taxonomi som är en väl etablerad skala för att bedöma kognitiv nivå, i synnerhet när det gäller att bedöma en individs förmåga att applicera teoretisk kunskap i praktiken. 
 
 

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS