Aktuellt & press

Anmäl dig till licenstest

 

Nu är det möjligt att anmäla sig till InsureSecs kunskapstest. Vårt register öppnades för registrering i juni 2012. Sedan dess har det snabbt ökat i omfång och det är nu över 1 200 registrerade förmedlare och bolag i registret. Genom att kunskapstesta och licensiera förmedlare stärker vi förmedlarnas roll och öka kundnyttan och transparensen.
 
 
Hur gör jag som förmedlare för att bli licensierad?
För att bli licensierad krävs det att
•         du är komplett registrerad på vår hemsida
•         du godkänt avtalet med vårt regelverk för förmedlare
•         betalning för registrering och licensiering är oss tillhanda
•         du har genomfört kunskapstestet med godkänt resultat
För dig som förmedlare gäller således att du loggar in och kontrollerar att du har fullföljt registreringen och att de lämnade uppgifterna är korrekta. Sedan anmäler du dig till kunskapstest. Testen genomförs av Lexicon på uppdrag av InsureSec.
 
Avgifter
Våra avgifter är årliga och beskrivs närmare under fliken För förmedlare. Vi kommer att fakturera dig vid två tillfällen; dels när du är komplett registrerad, dels när du anmält dig till kunskapstest och därmed ansökt om licens. Fakturorna skickas med e-post till den e-postadress du registrerat dig med.
 

 

← Tillbaka

LG
MD
SM
XS