Om InsureSec

Försäkringsförmedlarnas verksamheter regleras huvudsakligen genom lag (2005:405) om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Det är viktigt att försäkringsförmedlare agerar korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. Det var för att säkerställa detta som InsureSec, ett institut för självreglering, bildades av Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm), och en majoritet av de marknadsledande livförsäkringsbolagen.

Nära 2 000 försäkringsförmedlare, som inte är bankanställda, har ingått individuella avtal med InsureSec och därmed förbundit sig att följa InsureSecs regelverk, däribland god försäkringsförmedlingssed, samt uttalanden och beslut av Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

Av dessa har 87 % också valt att licensiera sig hos InsureSec. Namn och kontaktuppgifter till de registrerade och licensierade försäkringsförmedlare finns i Förmedlarregistret.

E-post: info@insuresec.se

Telefon: 08 - 410 415 75

InsureSec AB
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm

Organisationsnummer: 556862-9587

Fakturaadress:
InsureSec AB
Fack 684, FE 642
751 75 Uppsala

Kansli

InsureSec har sitt kansli på Birger Jarlsgatan 55 i Stockholm.
Du når oss på telefon 08 - 410 415 75. Vi som arbetar på InsureSec är:

Jenny Nilsson, VD

jenny.nilsson@insuresec.se

073 - 048 85 06

Lina Erenvidh, operativ chef

lina.erenvidh@insuresec.se

073 - 391 64 81

Johan Eklund, försäkringsinspektör

johan.eklund@insuresec.se

070 - 617 44 39

Annika Rengfelt, administratör

annika.rengfelt@insuresec.se

073 - 391 67 41

Justin Keller, testansvarig / administration

justin.keller@insuresec.se

073 - 387 35 99

Elin Törnblom, Analytiker

elin.tornblom@insuresec.se

073 - 391 67 04

Styrelse

InsureSecs styrelse består av:

Gunnar Hökmark, ordförande

+32 2 284 5822 (Bryssel), +33 3 8817 5822 (Strasbourg)

styrelse@insuresec.se

Peter Bergman

Söderberg & Partners Insurance Consulting KB

031-778 60 11, 031-18 16 07

peter.bergman@soderbergpartners.se

Glenn Nilsson

Max Matthiessen AB

08-613 05 17

glenn.nilsson@maxm.se

Ulf Suneson

Säkra

070-830 20 00

ulf.suneson@sakra.se

Marcus Bove

Norrtälje Försäkringsbyrå AB – Hjerta

070-898 34 37

marcus@ntfb.se

Lena Schelin

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

0705-086 096

lena.schelin@ankepupillkassan.se

LG
MD
SM
XS