Styrelse

InsureSecs styrelse består av:

Gunnar Hökmark, ordförande, styrelse@insuresec.se

Peter Bergman, Söderberg & Partners Insurance Consulting KB, peter.bergman@soderbergpartners.se

Glenn Nilsson, Max Matthiessen AB, glenn.nilsson@maxm.se

Martina Jonaeson, Säkra, martina.jonaeson@sakra.se

Mikael Lundman, Tydliga, mikael.lundman@assurera.se

Lena Schelin, Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige, lena.schelin@cavamentor.se

Adresser och kontaktuppgifter

Organisationsnummer

556862-9587

Besöks- och postadress

InsureSec
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm

Fakturaadress

InsureSec AB
Kund-id FSX6523
FE 301
105 69 Stockholm

Eller e-postfaktura med PDF till insuresec@levfakt.se
(Skriv ”Insuresec AB” i ämnesraden)