Ansökan om licens för försäkringsförmedlare

Fysisk person som omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa personligt användarkonto för dig som saknar förmedlartillstånd

Fysisk person som inte omfattas av tillstånd från Finansinspektionen

Skapa en företagsanvändare för förmedlarföretag eller -organisationer

Tillval: Ansökan om anslutning till Förmedlarregistret

Skapa en företagsanvändare för förmedlarföretag eller -organisationer

Om du vill ansöka om anslutning till Förmedlarregistret görs detta på Mina sidor efter att du fyllt i ansökan.

Grunduppgifter

Kontaktperson

Är företaget i konkurs eller likvidation?
JaNej
Har företaget en ansvarsförsäkring för skadeståndsskyldighet?
JaNej

Villkor